SEO optimalizácia

Až 90% zákazníkov dnes vyhľadáva služby on-line. Cieľom SEO (search engine optimization) je optimalizovať web stránku tak, aby dosahovala popredné pozície vo výsledkoch vyhľadávania na určité kľúčové slová v domácich aj svetových vyhľadávačoch.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kľúčové slová a popis

Kľúčové slovo alebo KEYWORD je fráza, ktorú hľadajúci zadá do vyhľadávača a ktorú sa web stránka snaží zacieliť. V širšom význame sa kľúčovým slovom rozumie akákoľvek hľadaná fráza. Voľba kľúčových slov je veľmi dôležitou časťou optimalizácie a voľbe musí predchádzať riadny prieskum.

Naše služby – Our services

Web stránky – Web solutions

Sme žilinská reklamná agentúra. Reklamná agentúra, reklama, tlač, žilina