Grafický design

 • Návrhy loga
 • Branding
 • Web design a re-design web stránok
 • Grafické spracovanie tlačovín

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Návrhy loga

Logo je symbol – vizuálne stvárnenie produktu, služby alebo názvu firmy a je dôležitá súčasť stratégie značky. Má silnú vypovedaciu schopnosť, ktorú pozorovateľ citlivo vníma a hodnotí. Vaše logo je symbol, ktorý poskytuje zákazníkovi schopnosť rozpoznať a rozlíšiť Váš produkt medzi ostatnými značkami. My si uvedomujeme, že logo Vás sprevádza vo svete podnikania  dlhú dobu a preto kladieme veľký dôraz na kvalitné grafické spracovanie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Branding – značka produktu

V marketingovej terminológii sa  značka definuje ako meno, symbol, termín alebo design, ktorý odlišuje špecifický produkt konkrétneho výrobcu, alebo predajcu na trhu od konkurencie. Preto je nevyhnutné nielen špecifikovať cieľovú skupinu na trhu, ale aj pochopiť potreby zákazníka a stanoviť, aký benefit poskytuje produkt či služba spotrebiteľovi.

  Značka by mala splniť nasledujúce kritériá:
 • Niesť jednoduchý a jednoznačný odkaz
 • Podtrhnúť vierohodnosť
 • Vyvolať emócie u cieľovej skupiny
 • Motivovať na nákup

Pre vybudovanie úspešnej značky je dôležité stanoviť, aký konkrétny úžitok prináša produkt alebo služba. Stratégia značky sa musí budovať cielene, v každej komunikácii s verejnosťou.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Web design a re-design web stránok

Dobrý web design je dnes nutnosťou každej profesionálnej web stránky. Zaujímave vizuálne spracovanie webovej stránky je iba zlomok toho, čo má stránka obsahovať. Na pozadí každého vzhľadu beží aplikácia v programovacích jazykoch, ktorej účelom je jednoduchá obsluha  v redakčnom systéme, sledovanie štatistík, podpora vyhľadávačov SEO,  registrácia, formuláre, objednávanie v e-shopoch, prepojenie s platobným systémom a správa e-mailových adries.

Prvý krok k dokonalej web stránke je zodpovedanie základných otázok:

 • Aký je účel web prezentácie ?
 • Pre aký okruh zákazníkov má Vaša web prezentácia slúžiť ?
 • Aká je približná štruktúra web prezentácie? Približný počet web stránok?
 • Čo všetko by mala Vaša web prezentácia obsahovať (animácie, zvuk, video, atď.) ?

Všetky tieto a mnohé ďalšie otázky s Vami prekonzultujeme a poradíme Vám pri prvom stretnutí.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Grafické spracovanie tlačovín

Sme reklamná agentúra, ktorá kladie pri spracovaní tlačovín veľký dôraz na kvalitnú grafiku.  Nie sme zastáncami lacných reklám, ktoré zostávajú nepovšimnuté.  Naše katalógy, brožúry a letáky si všimne každý. Dobrá grafika vzbudzuje chuť na Váš produkt.

Naše služby – Our services

Web stránky – Web solutions

Sme žilinská reklamná agentúra. Reklamná agentúra, reklama, tlač, žilina